LinkedInTwitter

Supermarktkaart 2016 is beschikbaar

Lukey Kwadraat heeft in 2011 de eerste supermarktkaart voor Nederland gemaakt. Deze kaart, geschikt voor gebruik in Geografische Informatie Systemen, is na een eerste update in 2015, nu opnieuw uitgebracht. De supermarkten in Nederland zijn bij de jongste actualisatie in juni 2016 nogmaals in kaart gebracht.

In totaal zijn bij de inventarisatie 25 supermarktformules meegenomen. Naast de adresgegevens zijn de coördinaten, de supermarktformule en en het segment waarbinnen de supermarkt zich bevindt, geregistreerd.

Doordat de supermarktkaart ook in 2011 en 2015 is samengesteld is bekend of een supermarkt in het verleden al aanwezig was en tot welke formule de winkel toentertijd behoorde. Gezien de snelle veranderingen in de retail branche, waarbij formules elkaar in hoog tempo hebben overgenomen, is daarmee een waardevol nieuw item aan het bestand toegevoegd. De supermarktkaart van 2011 is ook in de GIS mapviewer te bekijken.

De supermarktkaart 2016 is beschikbaar als shapefile. Ook kan een excel bestand met de kenmerken van de diverse supermarkten worden aangeleverd. Wilt u meer weten over de supermarktkaart 2016, stuur dan een mailtje. Met het beschikbaar komen van de supermarktkaart 2016 is de shapefile van 2011 gratis beschikbaar gemaakt (bij bestelling van de kaart van 2016).

In het kaartbeeld hieronder ziet u de supermarkten in Amsterdam-West afgebeeld naar formule.

LK Supermarkten 2016 formule Amsterdam West

Het aantal Jumbo supermarkten is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De overname van C1000 door Jumbo heeft sterk bijgedragen aan deze groei. In de kaart hieronder zijn de Jumbo supermarkten in 2016 afgebeeld en is aangegeven welke van deze supers in 2011 een C1000 hebben gehuisvest.Jumbo historie