LinkedInTwitter

GIS analyse

Analyses met Geografische Informatie Systemen (GIS) worden door Lukey Kwadraat in aantal situaties gebruikt. In de eerste plaats kan GIS een uitstekend onderzoekstool zijn. Niet alleen basis kaart materiaal wordt met behulp van GIS gemaakt, ook diepgaandere analyses worden met GIS uitgevoerd. Zo kan GIS techniek helpen om bijvoorbeeld ruimtelijke clusters af te bakenen en te analyseren. Op deze wijze konden in de provincie Drenthe bijvoorbeeld clusters met ZZP’ers worden gedefineerd.

GIS is ook een uitstekend hulpmiddelen om veranderingen in landgebruik in kaart te brengen en te monitoren. In West-Afrika wordt samen met The Coalition Factory gewerkt aan een project waarbij grootschalige investeringen in land- en mijnbouw in beeld worden gebracht met inzet van een GIS systeem.