LinkedInTwitter

Beleidsondersteunend onderzoek

De financiële en economische kaders waarbinnen lokale en regionale overheden zich moeten bewegen veranderen in hoog tempo. Inzicht in recente ontwikkelingen op sociaal en economisch terrein wordt dan ook steeds belangrijker. Zonder een goed beeld van recente ontwikkelingen is het moeilijk nieuw beleid te formuleren. Lukey Kwadraat biedt u de mogelijkheid om voor een adequate monitoring van relevante ontwikkelingen in uw regio of gemeente te kiezen.

De thema’s die in het monitoronderzoek van Lukey Kwadraat kunnen worden meegenomen zijn divers van karakter. Een monitor kan geheel op de economische ontwikkeling zijn gericht maar natuurlijk is het ook mogelijk andere beleidsterreinen (denk bijvoorbeeld aan wonen, werken, milieu, leefbaarheid en veiligheid) in een monitorrapportage mee te nemen. De indicatoren die worden gebruikt om tot een adequate schets van relevante ontwikkelingen te komen worden in overleg met de opdrachtgever gekozen.

Voorbeeld: ZZP’ers in Drenthe (i.s.m. CAB Groningen)
Voorbeeld: Monitor Werken gemeente De Bilt