LinkedInTwitter

De positie van zzp’ers in de provincie Groningen

CAB Groningen heeft eind 2015 onderzoek verricht naar de positie van zzp’ers in de provincie Groningen. Soortgelijk onderzoek werd eerder voor de provincie Drenthe uitgevoerd. Door gebruik te maken van GIS technieken konden in het onderzoek onder andere ruimtelijke clusters van zzp’ers binnen de provincie Groningen afgebakend worden. Ook is de inkomenspositie van de zzp’ers onderzocht en is ingegaan op de bedrijfsontwikkeling van de zzp’ers. Lukey Kwadraat was nauw betrokken bij dit onderzoek.