LinkedInTwitter

Categorie: Economie

De positie van zzp’ers in de provincie Groningen

CAB Groningen heeft eind 2015 onderzoek verricht naar de positie van zzp’ers in de provincie Groningen. Soortgelijk onderzoek werd eerder voor de provincie Drenthe uitgevoerd. Door gebruik te maken van GIS technieken konden in het onderzoek onder andere ruimtelijke clusters van zzp’ers binnen de provincie Groningen afgebakend worden. Ook is de inkomenspositie van de zzp’ers […]

Supermarkt kaart 2015 beschikbaar

Lukey Kwadraat heeft in 2011 de eerste supermarktkaart voor Nederland gemaakt. Deze kaart, geschikt voor gebruik in Geografische Informatie Systemen, is nu opnieuw uitgebracht. De supermarkten in Nederland zijn bij de jongste actualisatie nogmaals in kaart gebracht. De recentste opname is daarmee van februari 2015. In totaal zijn bij de jongste inventarisatie 26 supermarktformules meegenomen. Naast de […]

Factsheets Nederlandse gemeenten online

In samenwerking met Lukey Kwadraat publiceert CAB Groningen economische rapportcijfers voor de gemeenten in Nederland. De cijfers voor de gemeenten in de noordelijke provincies waren al beschikbaar. Nu staan ook de economische cijfers voor de gemeenten in de rest van het land online. Deze factsheets van het CAB gaan over economie en arbeidsmarkt. Ze geven […]

Economische factsheets Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht en Zeeland beschikbaar

In samenwerking met Lukey Kwadraat publiceert CAB Groningen nu ook economische rapportcijfers voor gemeenten in Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zeeland. De cijfers voor de gemeenten in de noordelijke provincies waren al beschikbaar. De rapportcijfers voor de gemeenten in de resterende provincies volgen binnenkort. Deze factsheets van het CAB gaan over economie en arbeidsmarkt. Ze […]

Factsheets economische beleidsinformatie

In samenwerking met Lukey Kwadraat heeft CAB Groningen de toegankelijkheid van economische beleidsinformatie sterk vergroot door een nieuw informatie product te ontwikkelen: de factsheets beleidsinformatie. CAB biedt gemeenten nu de mogelijkheid om relevante beleidsinformatie direct beschikbaar te hebben. Beleidsmedewerkers en beleidsmakers kennen allemaal de situatie waarin kengetallen voor hun gemeenten wel nodig, maar niet direct beschikbaar […]

ZZP’ers in de provincie Drenthe

Het CAB Groningen heeft onderzoek verricht naar de positie van ZZP’ers in de provincie Drenthe. Lukey Kwadraat was nauw betrokken bij dit onderzoek. U kunt de productflyer van dit onderzoek aanvragen door een email te sturen.

Monitor Werken gemeente De Bilt

Voor de gemeente De Bilt is onlangs de Monitor Werken afgerond. In de Monitor worden recente werkgelegenheidsontwikkelingen besproken. De Monitor biedt daarnaast  inzicht in de samenstelling van de groep werklozen in de gemeente. De pendelstromen van en naar de gemeente en deelsectoren in de werkgelegenheid zijn voorbeelden van andere onderwerpen die in de Monitor Werken […]