LinkedInTwitter

Factsheets Nederlandse gemeenten online

In samenwerking met Lukey Kwadraat publiceert CAB Groningen economische rapportcijfers voor de gemeenten in Nederland. De cijfers voor de gemeenten in de noordelijke provincies waren al beschikbaar. Nu staan ook de economische cijfers voor de gemeenten in de rest van het land online.

Deze factsheets van het CAB gaan over economie en arbeidsmarkt. Ze geven informatie over de omvang van de beroepsbevolking en werkgelegenheid. De arbeidsparticipatie, werkloosheid en het aantal niet-werkende werkzoekenden komen aan de orde en er is aandacht voor de bedrijventerreinen in de gemeente. De factsheets geven in één oogopslag alle relevante economische kengetallen van een gemeente.

Daarnaast berekent het CAB per gemeente een rapportcijfer. In deze score zijn vijf economische grootheden samengevat in een enkel rapportcijfer. Met deze factsheets zijn gemeenten ook goed onderling te vergelijken. De basisversie van de factsheets wordt kostenloos aan alle gemeenten aan geboden. Als u meer informatie of toelichting wilt kunt u een abonnement nemen. Zie daarvoor de product pagina: Factsheet economische beleidsinformatie.