LinkedInTwitter

Supermarktkaart 2016 is beschikbaar

Lukey Kwadraat heeft in 2011 de eerste supermarktkaart voor Nederland gemaakt. Deze kaart, geschikt voor gebruik in Geografische Informatie Systemen, is na een eerste update in 2015, nu opnieuw uitgebracht. De supermarkten in Nederland zijn bij de jongste actualisatie in juni 2016 nogmaals in kaart gebracht.

In totaal zijn bij de inventarisatie 25 supermarktformules meegenomen. Naast de adresgegevens zijn de coördinaten, de supermarktformule en en het segment waarbinnen de supermarkt zich bevindt, geregistreerd.

Doordat de supermarktkaart ook in 2011 en 2015 is samengesteld is bekend of een supermarkt in het verleden al aanwezig was en tot welke formule de winkel toentertijd behoorde. Gezien de snelle veranderingen in de retail branche, waarbij formules elkaar in hoog tempo hebben overgenomen, is daarmee een waardevol nieuw item aan het bestand toegevoegd. De supermarktkaart van 2011 is ook in de GIS mapviewer te bekijken.

De supermarktkaart 2016 is beschikbaar als shapefile. Ook kan een excel bestand met de kenmerken van de diverse supermarkten worden aangeleverd. Wilt u meer weten over de supermarktkaart 2016, stuur dan een mailtje. Met het beschikbaar komen van de supermarktkaart 2016 is de shapefile van 2011 gratis beschikbaar gemaakt (bij bestelling van de kaart van 2016).

In het kaartbeeld hieronder ziet u de supermarkten in Amsterdam-West afgebeeld naar formule.

LK Supermarkten 2016 formule Amsterdam West

Het aantal Jumbo supermarkten is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De overname van C1000 door Jumbo heeft sterk bijgedragen aan deze groei. In de kaart hieronder zijn de Jumbo supermarkten in 2016 afgebeeld en is aangegeven welke van deze supers in 2011 een C1000 hebben gehuisvest.Jumbo historie

Ontwikkeling onderwijsmodule Leiden University College

Lukey Kwadraat heeft in de eerste helft van 2016 de onderwijsmodule Advanced GIS voor Leiden University College – The Hague ontwikkeld. In deze module wordt aandacht besteed aan: geo processing, geo data management, spatial analysis, data quality, remote sensing, GIS en GPS en aan gebruik van de ModelBuilder. Tijdens de module leren de studenten een aantal gevorderde GIS technieken toepassen in ArcMap. Het opzetten en uitvoeren van een onderzoek op basis van GIS technieken vormt een centraal element in de module.

De positie van zzp’ers in de provincie Groningen

CAB Groningen heeft eind 2015 onderzoek verricht naar de positie van zzp’ers in de provincie Groningen. Soortgelijk onderzoek werd eerder voor de provincie Drenthe uitgevoerd. Door gebruik te maken van GIS technieken konden in het onderzoek onder andere ruimtelijke clusters van zzp’ers binnen de provincie Groningen afgebakend worden. Ook is de inkomenspositie van de zzp’ers onderzocht en is ingegaan op de bedrijfsontwikkeling van de zzp’ers. Lukey Kwadraat was nauw betrokken bij dit onderzoek.

Ontwikkeling onderwijsmodule Hogeschool Leiden

Lukey Kwadraat ontwikkelt in de tweede helft van 2015 de onderwijsmodule data-analyse voor de Hogeschool Leiden. In de module wordt data-analyse vanuit het perspectief van traditioneel onderzoek en vanuit het perspectief van data science behandeld. De studenten leren een aantal statistische vaardigheden. Ook leren de studenten tijdens de module werken met R, een op data science gericht, statistisch open-source pakket.

Training onderzoeksvaardigheden in Sierra Leone

In september 2015 heeft Lukey Kwadraat een training in onderzoeksvaardigheden verzorgd voor The Coalition Factory. De training is gegeven aan ontwikkelingsorganisaties die deelnemen in het “Evidence Based Lobby and Advocacy on land use issues” project in het West-Afrikaanse Sierra Leone. De training volgende op een aantal eerdere trainingen waarbij de nadruk lag op het ontwikkelen van vaardigheden in het werken met Geografische Informatie Systemen.

De lokale ontwikkelingsorganisaties gebruiken hun GIS- en onderzoeksvaardigheden in projecten waarbij issues rondom land gebruik in Sierra Leone worden geadresseerd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om lokale communities die door de komst van een palmolie plantage geen toegang tot hun landbouwgronden meer hebben. In een ander project werkt een organisatie aan het in kaart brengen van de invloed van de zeespiegelstijging (door klimaat verandering) op lokale gemeenschappen.

De training in onderzoeksvaardigheden vond in de eerste helft van september 2015 plaats in Bo, Sierra Leone.

Training GIS skills: De winst van open source GIS software

De mogelijkheden om onderzoek te kunnen verrichten op basis van Open Data worden steeds uitgebreider. Steeds meer organisaties, waaronder overheden, maken hun informatie via internet gratis beschikbaar voor een ieder die de informatie wil gebruiken. Dat zijn bijvoorbeeld onderzoeksbureaus die dergelijke open data steeds meer integreren in hun werk. Deze trend geldt ook voor geografische informatie, geoinformatie, die in toenemende mate beschikbaar komt via het web. Elders op deze website kunt u bijvoorbeeld een artikel vinden over de gebruiksmogelijkheden van open geoinformatie in relatie met het thema bereikbaarheid.

Daar waar open geoinformatie steeds meer wordt gebruikt bestaat er bij organisaties nog een zekere huiver om dat in combinatie met Open Source GIS software te doen. Terwijl ook hier de voordelen voor de gebruiker evident zijn. Open Source GIS software is, zeker waar het gaat om het verrichten van onderzoeksgerelateerde analyses, ver genoeg door ontwikkeld om de concurrentie met de gevestigde namen in GIS land (Esri’s ArcGis en Mapinfo bijvoorbeeld) aan te kunnen. De hedendaagse Open Source GIS software is bovendien niet alleen gratis beschikbaar maar ook robuust. De software wordt regelmatig onderhouden, door een grote groep kundige gebruikers.
Lukey Kwadraat gebruikt de Open Source GIS software van QGIS, waar nodig in combinatie met het Open Source database systeem Postgresql. Deze software kan worden gedraaid zonder licentiekosten te moeten betalen, bij andere software vaak een grote kostenpost. Bovendien voldoet deze GIS software aan de eisen die aan een modern GIS pakket gesteld mogen worden. Met de software is het mogelijk om gangbare GIS bestanden ruimtelijk te analyseren en te bewerken.

Voor onderzoeksbureaus, woningcorporaties en overheden heeft Lukey Kwadraat trainingen, gericht op het ontwikkelen van basis GIS vaardigheden met open source GIS software, ontwikkeld. Deze trainingen worden in huis bij de organisatie gegeven. Ook is achteraf ondersteuning mogelijk. De trainingen zijn bovendien beschikbaar voor ontwikkelingsorganisaties in het buitenland en zijn in het verleden bijvoorbeeld ontwikkeld voor organisaties in India en Sierra Leone. Elke GIS training wordt volledig afgestemd op de behoeften van de afnemende organisatie. Maatwerk is hier de norm.
Wilt u meer informatie: stuur dan een mailtje naar Lukey Kwadraat.

Bereikbaarheid in beeld met open data

Onderzoekers en beleidsmakers kunnen steeds vaker en steeds makkelijker beschikken over informatie die als open data wordt aangeboden. Ook geoinformatie wordt meer en meer in de vorm van open geoinformatie aangeboden. In Nederland is open geoinformatie bijvoorbeeld beschikbaar in het Nationaal Georegister en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Open Street Map (OSM) is een open data bron die voor Nederland en voor de rest van de wereld geoinformatie beschikbaar maakt. OSM biedt daarbij mogelijkheden die minder bekend zijn. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal mogelijkheden om bereikbaarheid met hulp van OSM en open source software in beeld te brengen.

OSM informatie kan worden geladen in een geografische database. Het open source database pakket postgresql biedt daarvoor uitgebreide mogelijkheden. Na enige bewerking kan een OSM wegenkaart worden omgezet naar een netwerkkaart. Op basis van de netwerkkaart kan, na opnieuw een bewerkingsslag, bereikbaarheid van voorzieningen inzichtelijk worden gemaakt. Drie voorbeelden geven meer inzicht in de mogelijkheden van het gebruik van OSM en Geografische Informatie Systemen om bereikbaarheid in beeld te brengen.

Het eerste voorbeeld vinden we in het West-Afrikaanse Sierra Leone. In Sierra Leone, en andere Afrikaanse landen, is OSM de enige digitale wegenkaart die in de praktijk goed bruikbaar is. De laatste jaren is het deel van het wegennet dat feitelijk in OSM is opgenomen bovendien enorm uitgebreid. Dit mede naar aanleiding van de ebola crisis in West-Afrika waardoor internationale hulporganisaties zich genoodzaakt zagen snel deugdelijke informatie beschikbaar te maken met hulp van vrijwilligers (het Missing Maps project van onder andere Artsen zonder Grenzen geeft meer informatie hierover).

De OSM informatie maakt het mogelijk om de bereikbaarheid van voorzieningen in beeld te brengen. In het kaartje van Sierra Leone is de bereikbaarheid van de enige grote luchthaven van het land (vliegveld Lunghi van de hoofdstad Freetown) opgenomen. De reistijden over de weg, vanaf het vliegveld, zijn in de kaart opgenomen. Hoewel het wegennet in Sierra Leone steeds beter wordt, maakt het kaartbeeld duidelijk dat het minstens vijf uur kost om van het vliegveld naar de zuidelijke of oostelijke delen van het land te reizen. Om de gedachten te bepalen: Sierra Leone is globaal 250 bij 250 km groot.

Vanzelfsprekend wordt de bereikbaarheid bepaald door het aanwezige wegennet. Het hoofdwegennet is beperkt van omvang, en soms van matige kwaliteit, waardoor de reistijden vanaf het vliegveld naar grote delen van het land aanzienlijk zijn.

Travel time to lunghi by car LK Hoe is het gesteld met de kwaliteit van dergelijke Open Geoinformatie? Over het algemeen lijkt die, zeker als het om de exacte locatie van wegen gaat, goed te zijn. Wel kunnen er in de classificatie van wegvakken foutjes optreden. Een voorbeeld: de weg van Waterloo naar Bo is op de kaart nagenoeg geheel een “primary road” op een enkel wegvak na dat als “secondary road” met een wat lagere snelheid is gekwalificeerd. In werkelijkheid is ook dit wegvak een primary road. Over het algemeen echter, is de OSM kaart goed bruikbaar en van goede kwaliteit.

In het voorbeeld van de bereikbaarheid van Lunghi airport is de bereikbaarheid over de weg van een enkele voorziening in beeld gebracht. Is het nu ook mogelijk om de bereikbaarheid van meerdere voorzieningen in een kaart weer te geven? In een tweede voorbeeld is de bereikbaarheid over de weg, van IKEA vestigingen in Nederland afgebeeld. In het kaartje is de verbeterde bereikbaarheid van IKEA in het noordelijke deel van Nederland door de opening van de nieuwe vestiging in Zwolle in beeld gebracht. Ikea met zwolle Een vergelijking met de situatie voor de opening van de nieuwe vestiging werd eerder gepubliceerd in dit artikel. Het Ikea kaartje laat zien dat ook de bereikbaarheid van meerdere voorzieningen overzichtelijk kan worden gepresenteerd. Iets dergelijks is vanzelfsprekend niet alleen mogelijk met winkelvoorzieningen maar ook met andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen of onderwijsvoorzieningen. Het getoonde kaartje toont de bereikbaarheid op de schaal van Nederland. Natuurlijk kunnen ook kaarten met de bereikbaarheid op regionaal of lokaal schaalniveau worden gegenereerd.

Bereikbaar is in een derde voorbeeld op en andere manier geoperationaliseerd. In het derde kaartje is aangegeven hoeveel arbeidsplaatsen binnen 45 minuten met de auto vanuit een gemeente kunnen worden bereikt. Bij het maken van de kaart is rekening gehouden met een afstand verval functie. Bereikbaar_dd45 De kaart maakt duidelijk dat het aantal arbeidsplaatsen binnen een redelijk bereik in de Randstad en de omgeving van Eindhoven het grootste is. In Zeeland en het noordelijk deel van het land is het aantal binnen 45 minuten bereikbare banen aanzienlijk beperkter. Hierbij wel de notie dat de concurrentie om banen in bijvoorbeeld de Randstad ook groter is dan elders: er zijn meer mensen beschikbaar voor de arbeidsplaatsen. Wilt u meer weten over de toepassing van open geoinformatie in GIS systemen of wilt u inzicht hebben in de mogelijkheden voor uw organisatie? Stuur dan vrijblijvend een email naar Lukey Kwadraat.

Supermarkt kaart 2015 beschikbaar

Lukey Kwadraat heeft in 2011 de eerste supermarktkaart voor Nederland gemaakt. Deze kaart, geschikt voor gebruik in Geografische Informatie Systemen, is nu opnieuw uitgebracht. De supermarkten in Nederland zijn bij de jongste actualisatie nogmaals in kaart gebracht. De recentste opname is daarmee van februari 2015.

In totaal zijn bij de jongste inventarisatie 26 supermarktformules meegenomen. Naast de adresgegevens zijn de coordinaten, de supermarktformule en en het segment waarbinnen de supermarkt zich bevindt, geregistreerd. Ook zijn de oppervlaktes volgens het BAG, waar mogelijk, in de supermarkt database opgenomen.

Doordat de supermarktkaart ook in 2011 is samengesteld is bekend of een supermarkt in 2011 al aanwezig was en tot welke formule de winkel toentertijd behoorde. Gezien de snelle veranderingen in de retailbranche waarbij formules elkaar in hoog tempo hebben overgenomen, is daarmee een waardevol nieuw item aan het bestand toegevoegd. De supermarktkaart van 2011 is ook in de GIS mapviewer te bekijken.

De supermarktkaart 2015 is beschikbaar als shapefile. Ook kan een excelsheet met de kenmerken van de diverse supermarkten worden aangeleverd. Wilt u meer weten over de supermarktkaart 2015, stuur dan een mailtje. Met het beschikbaar komen van de supermarktkaart 2015 is de shapefile van 2011 op aanvraag gratis beschikbaar gemaakt.

In de twee kaartbeelden hieronder ziet u de supermarkten in Amsterdam-West afgebeeld naar segment en naar formule. Deze kaarten zijn vanzelfsprekend voor heel Nederland beschikbaar.

LK Supers naar formule Amsterdam West 2015

 

LK Supers naar segment Amsterdam West 2015

 

 

 

Presentatie “De winst van open data”

Op 12 maart 2015 vond in Groningen de conferentie “De winst van open data” plaats. De presentatie over het gebruik van open geo informatie die door Rik Lukey in Groningen is gegeven kunt u hier downloaden.

Factsheets Nederlandse gemeenten online

In samenwerking met Lukey Kwadraat publiceert CAB Groningen economische rapportcijfers voor de gemeenten in Nederland. De cijfers voor de gemeenten in de noordelijke provincies waren al beschikbaar. Nu staan ook de economische cijfers voor de gemeenten in de rest van het land online.

Deze factsheets van het CAB gaan over economie en arbeidsmarkt. Ze geven informatie over de omvang van de beroepsbevolking en werkgelegenheid. De arbeidsparticipatie, werkloosheid en het aantal niet-werkende werkzoekenden komen aan de orde en er is aandacht voor de bedrijventerreinen in de gemeente. De factsheets geven in één oogopslag alle relevante economische kengetallen van een gemeente.

Daarnaast berekent het CAB per gemeente een rapportcijfer. In deze score zijn vijf economische grootheden samengevat in een enkel rapportcijfer. Met deze factsheets zijn gemeenten ook goed onderling te vergelijken. De basisversie van de factsheets wordt kostenloos aan alle gemeenten aan geboden. Als u meer informatie of toelichting wilt kunt u een abonnement nemen. Zie daarvoor de product pagina: Factsheet economische beleidsinformatie.