LinkedInTwitter

Training GIS skills: De winst van open source GIS software

De mogelijkheden om onderzoek te kunnen verrichten op basis van Open Data worden steeds uitgebreider. Steeds meer organisaties, waaronder overheden, maken hun informatie via internet gratis beschikbaar voor een ieder die de informatie wil gebruiken. Dat zijn bijvoorbeeld onderzoeksbureaus die dergelijke open data steeds meer integreren in hun werk. Deze trend geldt ook voor geografische informatie, geoinformatie, die in toenemende mate beschikbaar komt via het web. Elders op deze website kunt u bijvoorbeeld een artikel vinden over de gebruiksmogelijkheden van open geoinformatie in relatie met het thema bereikbaarheid.

Daar waar open geoinformatie steeds meer wordt gebruikt bestaat er bij organisaties nog een zekere huiver om dat in combinatie met Open Source GIS software te doen. Terwijl ook hier de voordelen voor de gebruiker evident zijn. Open Source GIS software is, zeker waar het gaat om het verrichten van onderzoeksgerelateerde analyses, ver genoeg door ontwikkeld om de concurrentie met de gevestigde namen in GIS land (Esri’s ArcGis en Mapinfo bijvoorbeeld) aan te kunnen. De hedendaagse Open Source GIS software is bovendien niet alleen gratis beschikbaar maar ook robuust. De software wordt regelmatig onderhouden, door een grote groep kundige gebruikers.
Lukey Kwadraat gebruikt de Open Source GIS software van QGIS, waar nodig in combinatie met het Open Source database systeem Postgresql. Deze software kan worden gedraaid zonder licentiekosten te moeten betalen, bij andere software vaak een grote kostenpost. Bovendien voldoet deze GIS software aan de eisen die aan een modern GIS pakket gesteld mogen worden. Met de software is het mogelijk om gangbare GIS bestanden ruimtelijk te analyseren en te bewerken.

Voor onderzoeksbureaus, woningcorporaties en overheden heeft Lukey Kwadraat trainingen, gericht op het ontwikkelen van basis GIS vaardigheden met open source GIS software, ontwikkeld. Deze trainingen worden in huis bij de organisatie gegeven. Ook is achteraf ondersteuning mogelijk. De trainingen zijn bovendien beschikbaar voor ontwikkelingsorganisaties in het buitenland en zijn in het verleden bijvoorbeeld ontwikkeld voor organisaties in India en Sierra Leone. Elke GIS training wordt volledig afgestemd op de behoeften van de afnemende organisatie. Maatwerk is hier de norm.
Wilt u meer informatie: stuur dan een mailtje naar Lukey Kwadraat.