LinkedInTwitter

Monitoring van land gebruik in Afrika

De laatste jaren vinden er op het Afrikaanse continent grootschalige investeringen door Westerse en Chinese bedrijven plaats. Het opkopen van grote hoeveelheden land om daar vervolgens grootschalige plantages voor de teelt van bijvoorbeeld suikerriet en palmbomen op te zetten is iets wat veel voorkomt. Daarnaast wordt er door bedrijven geïnvesteerd in grootschalige mijnbouw activiteiten. De Westerse en Chinese investeringen hebben een reeks effecten op zowel het land waar de investering plaats vindt als op de lokale bevolking. Soms is de impact van de investeringen positief, soms zijn er ook aanzienlijke negatieve effecten.

The Coalition Factory begeleid lokale Afrikaanse NGO’s bij de uitvoering van het “evidence based lobby and advocacy project” waarbij effecten van grootschalige investeringen door Westerse en Chinese bedrijven op lokale gemeenschappen in beeld worden gebracht. De waargenomen effecten worden in de eerste plaats vastgelegd in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Op basis van de informatie uit het GIS systeem worden lobby en advocacy activiteiten ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt de effecten van investeringen in land bij beleidsmakers te agenderen.

Lukey Kwadraat is in dit project van The Coalition Factory nauw betrokken bij de implementatie van het GIS systeem en de GIS training.

De website van The Coalition Factory kunt u hier vinden.