LinkedInTwitter

Economische factsheets Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht en Zeeland beschikbaar

In samenwerking met Lukey Kwadraat publiceert CAB Groningen nu ook economische rapportcijfers voor gemeenten in Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zeeland. De cijfers voor de gemeenten in de noordelijke provincies waren al beschikbaar. De rapportcijfers voor de gemeenten in de resterende provincies volgen binnenkort.

Deze factsheets van het CAB gaan over economie en arbeidsmarkt. Ze geven informatie over de omvang van de beroepsbevolking en werkgelegenheid. De arbeidsparticipatie, werkloosheid en het aantal niet-werkende werkzoekenden komen aan de orde en er is aandacht voor de bedrijventerreinen in de gemeente. De factsheets geven in één oogopslag alle relevante economische kengetallen van een gemeente.

Daarnaast berekent het CAB per gemeente een rapportcijfer. In deze score zijn vijf economische grootheden samengevat in een enkel rapportcijfer. Met deze factsheets zijn gemeenten ook goed onderling te vergelijken. De basisversie van de factsheets wordt kostenloos aan alle gemeenten aan geboden. Als u meer informatie of toelichting wilt kunt u een abonnement nemen. Zie daarvoor de product pagina: Factsheet economische beleidsinformatie.

De nabijheid van IKEA

Voor meubels ga je naar de IKEA. Voor veel Nederlanders een vanzelfsprekendheid. En niet alleen voor Nederlanders, IKEA is er in geslaagd om zich in veel landen tot een vooraanstaand woonwarenhuis te ontwikkelen. Heel gek is dat niet. Immers de prijzen zijn in vergelijking met de concurrentie laag, het assortiment is zeer uitgebreid en levertijden zijn er meestal niet. En IKEA concurreert op nabijheid: IKEA is overal.

Overal? Bijna overal. Er zijn nog een paar streken in Nederland waar geen IKEA in de directe omgeving te vinden is. De inwoners van deze streken moeten, indien ze toch voor IKEA kiezen, rekening houden met een aanzienlijke reistijd. Hoe is de huidige situatie? Met hulp van een Geografisch Informatie Systeem is dat goed in beeld te brengen. IKEA heeft in Nederland twaalf vestigingen. Deze twaalf vestigingen zijn afgebeeld op het eerste kaartje. In het kaartje zijn eveneens de reistijden over de weg naar de dichtstbijzijnde IKEA opgenomen, waarbij groene kleuren een reistijd tot drie kwartier aangeven.
 
ikeazonder

In een oogopslag wordt duidelijk dat in een groot deel van Nederland IKEA niet ver weg is. In de Randstad kan zelfs vaak gekozen worden uit meerdere vestigingen binnen een redelijke, bereisbare, afstand. Toch zijn er een paar streken in Nederland waar IKEA verder weg is. Delen van Zeeland vallen op, maar hier zijn de Belgische vestigingen in Gent en Wilrijk (bij Antwerpen) niet ver weg. De inwoners van de Waddeneilanden moeten eerst de boot nemen waardoor de reistijden lang zijn. Daarnaast dienen inwoners in het westen van Friesland en de streek ten noordwesten van Zwolle een aanzienlijke reistijd te accepteren om toch bij IKEA te kunnen winkelen. Het verzorgingsgebied van de IKEA vestiging in Groningen bijvoorbeeld is enorm groot.

Het is dan ook geen toeval dat IKEA in februari 2015 een nieuwe vestiging opent in Zwolle. Dat moet de bereikbaarheid van de woonwarenhuizen sterk verbeteren, moet men in het planningsproces bij IKEA gedacht hebben. Het tweede kaartje waar, vooruitlopend op de actualiteit, de Zwolse vestiging al is ingetekend, maakt duidelijk dat dit inderdaad zo is. De nieuwe vestiging bedient ook een deel van de gebieden waarvan de inwoners in de huidige situatie nog een aanzienlijke reistijd naar een IKEA vestiging hebben.
 
Ikea met zwolle

Blijft er dan niets meer te wensen voor IKEA als het gaat om winkelvestingen? Natuurlijk wel. Mocht het concern nog verder willen uitbreiden dan zou het, afgaande op het tweede kaartje, best eens kunnen dat Harlingen, of Leeuwarden een optie is. Daar moet men immers nog behoorlijk reizen om toch een Billy kast te kunnen aanschaffen.

Bereikbaarheid van voorzieningen kunnen met een GIS analyse in beeld worden gebracht. Ook de invloed van aanpassingen in het voorzieningen niveau (zoals een nieuwe winkelvestiging) zijn inzichtelijk te maken. De kaartjes in het voorbeeld zijn beperkt tot een analyse van reistijden maar ook aantallen inwoners (met hun koopkracht) kunnen worden meegenomen. De analyse in dit voorbeeld is gemaakt op basis van gegevens van Open Street Map. Meer informatie bij Lukey Kwadraat.

Factsheets economische beleidsinformatie

In samenwerking met Lukey Kwadraat heeft CAB Groningen de toegankelijkheid van economische beleidsinformatie sterk vergroot door een nieuw informatie product te ontwikkelen: de factsheets beleidsinformatie. CAB biedt gemeenten nu de mogelijkheid om relevante beleidsinformatie direct beschikbaar te hebben. Beleidsmedewerkers en beleidsmakers kennen allemaal de situatie waarin kengetallen voor hun gemeenten wel nodig, maar niet direct beschikbaar zijn. Met de nieuwe factsheets, zijn actuele kengetallen altijd onder handbereik: als pdf document en binnenkort ook als aparte webpagina waarop u met uw gemeente kan inloggen. En het beste komt nog: de basis set beleidsinformatie is gratis beschikbaar. Daarnaast is er een uitgebreide set beleidsinformatie en een abonnementsvorm voor ad hoc economisch onderzoek beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de product pagina van CAB Groningen.

Naar de product pagina: Factsheet economische beleidsinformatie

Dit nieuwsbericht is ook te vinden op de website van het CAB.

Aardbevingen als “Fact of Life”

De provincie Groningen wordt regelmatig opgeschrikt door aardbevingen. Aardbevingen die een gevolg zijn van de jarenlange aardgaswinning in de provincie. Daarmee heeft de provincie Groningen in belangrijke mate bijgedragen aan de welvaartsontwikkeling van Nederland. De Groningse aardgasbaten zijn door de diverse regeringen die er over konden beschikken als een prettig vanzelfsprekend “fact of life” beschouwd, en zijn voor het overgrote deel buiten Noord-Nederland geïnvesteerd.

Groningen

Amsterdam2

klik op een kaartje voor een grotere afbeelding

Maar na de gaswinning komen de bevingen en die doen zich voor in Groningen en niet in de Randstad. De Groningse bevingen ziet u afgebeeld op de eerste kaart. Met de aardbevingen komt ook de schade, en voor de Groningers de angstige bewustwording dat ze in een aardbevingsgebied wonen. Onze regering reageert bij monde van minister Kamp: de aardbevingen horen er gewoon bij. Ze zijn in zijn woorden: een “fact of life”. Aardbevingen als vanzelfsprekendheid. Daar keken de inwoners van de stad Groningen, waar vorige week een eerste beving werd gevoeld, toch van op.

Blijft natuurlijk de vraag of de minister dit ook zo had gezegd als de Groningse aardbevingen zich niet in Groningen maar in de Randstad zouden voordoen. Stelt u zich dat eens voor. Het Groningse aardbevingsgebied is op het tweede kaartje op dezelfde schaal in de omgeving van Amsterdam geprojecteerd. Je zou in deze situatie een  aardbeving niet op de verre Martinitoren maar bijna in het Torentje van de minister-president kunnen voelen. Zouden aardbevingen in de Randstad ook vanzelfsprekend zijn? Vermoedelijk had de minister zijn woorden dan toch anders gekozen.

 

Monitoring van land gebruik in Afrika

De laatste jaren vinden er op het Afrikaanse continent grootschalige investeringen door Westerse en Chinese bedrijven plaats. Het opkopen van grote hoeveelheden land om daar vervolgens grootschalige plantages voor de teelt van bijvoorbeeld suikerriet en palmbomen op te zetten is iets wat veel voorkomt. Daarnaast wordt er door bedrijven geïnvesteerd in grootschalige mijnbouw activiteiten. De Westerse en Chinese investeringen hebben een reeks effecten op zowel het land waar de investering plaats vindt als op de lokale bevolking. Soms is de impact van de investeringen positief, soms zijn er ook aanzienlijke negatieve effecten.

The Coalition Factory begeleid lokale Afrikaanse NGO’s bij de uitvoering van het “evidence based lobby and advocacy project” waarbij effecten van grootschalige investeringen door Westerse en Chinese bedrijven op lokale gemeenschappen in beeld worden gebracht. De waargenomen effecten worden in de eerste plaats vastgelegd in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Op basis van de informatie uit het GIS systeem worden lobby en advocacy activiteiten ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt de effecten van investeringen in land bij beleidsmakers te agenderen.

Lukey Kwadraat is in dit project van The Coalition Factory nauw betrokken bij de implementatie van het GIS systeem en de GIS training.

De website van The Coalition Factory kunt u hier vinden.

De werkelijke grootte van Afrika

Hoe groot is Afrika eigenlijk? Net zoiets als Europa of Noord-Amerika? In “The true size of Africa” kunt u lezen hoe groot het continent werkelijk is. De kans is groot dat u dacht dat Afrika, in vergelijking met andere continenten en landen, een heel stuk kleiner zou zijn. Europa is vergeleken met Afrika maar een klein continent en ook de Verenigde Staten en China verdwijnen wanneer ze op de kaart van Afrika worden ingetekend.
Het beeld dat we van Afrika hebben, wordt bepaald door kaartmakers en die kiezen soms kaartprojecties waarbij de grootte van Afrika wordt onderschat, en die van andere landen wordt overschat. Napoleon klaagde lang geleden al over Franse cartografen: ze kostten hem meer land dan de oorlogen deden.

Lees meer hierover in het artikel “The true size of Africa” afkomstig uit “The Economist”.
 
africa

Lukey Kwadraat.nl

cropped-Logo-Lukey-Kwadraat
De website van Lukey Kwadraat was toe aan vernieuwing. Welkom op de vernieuwde website! Op de website zullen regelmatig berichten in het GIS&Research Blog verschijnen. Alle reden om de site regelmatig te checken!

GIS Mapviewer online

Schermafbeelding 2014-08-28 om 15.15.25

Met de nieuwe GIS Mapviewer zijn de kaartlagen die door Lukey Kwadraat worden aangeboden nu ook in een interactie web omgeving te bekijken. In de Mapviewer worden de eigen kaartlagen van Lukey Kwadraat en een aantal lagen van andere organisaties getoond.

De GIS Mapviewer kan vanzelfsprekend ook worden gebruikt om de geoinformatie van uw organisatie op het internet beschikbaar te maken. Hiertoe kan de GIS mapviewer worden ingebouwd in de website van uw organisatie.

Klik hier door naar de nieuwe GIS Mapviewer.

ZZP’ers in de provincie Drenthe

Schermafbeelding 2014-08-28 om 15.29.32

Het CAB Groningen heeft onderzoek verricht naar de positie van ZZP’ers in de provincie Drenthe. Lukey Kwadraat was nauw betrokken bij dit onderzoek.

U kunt de productflyer van dit onderzoek aanvragen door een email te sturen.

Monitor Werken gemeente De Bilt

Schermafbeelding 2014-08-28 om 15.33.25

Voor de gemeente De Bilt is onlangs de Monitor Werken afgerond. In de Monitor worden recente werkgelegenheidsontwikkelingen besproken. De Monitor biedt daarnaast  inzicht in de samenstelling van de groep werklozen in de gemeente. De pendelstromen van en naar de gemeente en deelsectoren in de werkgelegenheid zijn voorbeelden van andere onderwerpen die in de Monitor Werken aan bod komen.

De monitor is op aanvraag beschikbaar bij Lukey Kwadraat.